Conferences

Below the conferences arranged since the start in 1992 are listed. The conferences are planned by the coordination group while the local organisation committees do the practical work.

The NNMPF conference 2019 is arranged February 25-28 in Stockholm

NNMPF has arranged the following conferences:


Oslo 12/2-15/2 2018

Gothenburg 14/3-16/3 2017

Hamar 8/3-10/3 2016

Helsinki 3/3-5/3 2015

Stockholm 23/4-25/4 2014

Bergen 27/2-1/3 2013

Details can be found here

Reykjavik 22/2-24/2 2012

Details can be found here

København 30/3-1/4 2011

KEYNOTES
Professor David Elliott, The Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development, New York University, USA
Title: Praxial Music Education: Past, Present, and Future

Professor Frede V. Nielsen, The Danish School of Education, Aarhus University, Copenhagen, Denmark
Title: Music education from the point of view of ‘Bildung’

Malmö 21.-24. april 2010.

Örebro 21-23 januar 2009:

Tema “How does Research in Music Education Approach Music?”
Keynote: Øyvind Varkøy og David Hebert.
Trykk her for mer informasjon

Oslo 21-23 januar 2008:

Tema “Tekstanalyse i forbindelse med musikkpedagogisk forskning” Keynote: Petter Dyndahl og Frede V. Nielsen. Trykk her for invitasjonen >>> Trykk her for programmet >>>
Trykk her for abstrakter >>>

Helsinki 1-3. februar 2007:

Tema: “The use and development of theories in music education research”

Trykk her for invitasjonen >>>
Trykk her for programmet >>>

København 19.-22 Januar 2006

Tema “Tekstanalyse i forbindelse med musikkpedagogisk forskning”

Keynote: Aslaug Nynes og Søren Kjørup.

Trykk her for invitasjonen >>>
Trykk her for programmet >>>

Stockholm 13–16 januar 2005:

Trykk her for programmet >>>

Hamar 8- 11 januar 2004:

Tema: “Musikkpedagogikken og vitenskapstradisjonene”

Trykk her for invitasjonen >>>
Trykk her for programmet >>>

Ingen konferanse 2003

Helsinki, 18-21.4 2002:

Tema: “Tekstanalyse i vid betydning”

Trykk her for invitasjonen >>>
Se Program >>>

København, 3.5-6.5 2001:

Tema: “Teori i musikkpedagogisk forskning”

Se Program >>>

Hurdal, 27.4.-30.4. 2000:

Tema: “Musikkundervisning i et historisk og danningsteoretisk perspektiv”

Göteborg, 28.1-31.1 1999:

Tema: “Musikklærerutdannelse” og “Fenomenografi”.

Tromsø, 27.6.-30.6. 1997:

Tema: “Forskningsformidling”.

Århus, 24.4.-28.4. 1996:

Tema: “Kvalitative forskningsmetoder”.

Piteå, 6.7.-10.7. 1995:

Tema: “Musikkpedagogisk forskning og forskningsmetoder”.

København, 5.1.-7.1 1994:

Tema: “Presentasjon og diskusjon av doktorgradsprosjekter”. Kurset hadde 27 deltakere, herav 10 doktorstudenter. 7 av doktorandene la fram prosjektene sine.

Leave a Comment