Nordisk musikkpedagogisk forskning 1995:

H. Jørgensen og I. M. Hanken (red.). NMH- publikasjoner 1995:2.
Oslo: Norges musikkhøgskole.
Innhold:

Innledning 5

Del 1: Nordisk musikkpedagogisk forskning

Nordisk musikkpedagogisk forskning på doktornivå: Status og framtid 11
Harald Jørgensen

Vid eller snäv definition av musikpedagogisk forskning? Kommenter till Harald Jørgensens innledning 44
Kai Karma

Kommentarer till Harald Jørgensens föreläsning 46
Bengt Olsson

Del 2: Fenomenologi og hermeneutikk i musikkpedagogisk forskning

Hermeneutik som grund för musikpedagogisk forskning 55
Per Johan Ödman

Fænomenologi i relation til musikpædagogisk forskning 68
Frede V. Nielsen

Är det unika generaliserbart? - Biografin som avgränsning vid utbildningshistorisk forskning 98
Bengt Ahlbeck

Om dynamik i forskningsprocessen: En studie i musiklärares yrkessocialisation 107
Christer Bouij

Et forsøk på å forstå komponisters bruk av informasjonsteknologi i et relasjonelt didaktisk perspektiv 116
Petter Dyndahl

Del 3: Observasjon, med hovedvekt på resultatutvikling

Laboratoriepräglad forskning och resultatutveckling 131
Alf Gabrielsson

Kvalitativ metode i musikkpedagogisk forskning 139
Even Ruud

De musikaliska lärosituationerna och deras praktik 153
Tomas Saar

Dagdrøm og musikklytting hos barn i 8-11 års alderen 173
Kirsten Fink Jensen

Barns spontana pulsoppfatning 173
Ambjörn Hugardt

Observasjon av øveatferd 180
Siw Graabræk Nielsen