Nordisk musikkpedagogisk forskning 1997:

Redaksjon: H. Jørgensen, F. V. Nielsen og B. Olsson (red.). NMH- publikasjoner 1997:2. Oslo: Norges musikkhøgskole.

Innhold:
(Trykk på tittel for å få opp abstracts av forfatter)


Innledning 5

Barnsång och nytt källmaterial. Reflektioner kring en pedagogisk potential 9
Lennart Reimers

Dybdeperspektiver i børns lytteopplevelser i skolen 27
Kirsten Fink-Jensen

Den pedagogiska och musikaliska interaktionen i en klassrumssituation 49
Börje Stålhammar

Ungdomars musikskapande i den digitale tidsåldern 63
Göran Folkestad

Svensk musikundervisniing under luppen. Forskning om musikundervisningens yttre villkor och inre liv 77
Ralf Sandberg

Den reflekterte øver. En fagdidaktisk modell for øving 105
Harald Jørgensen

Självformulerade mål och självverksamhet i musikutbildning. En uppföljande studie 123
Sture Brändström

Högre musikutbildning och kontextuelt lärande - en diskussion om en forskningsprocess 141
Bengt Olsson

Den musikpædagogiske forsknings territorium: Hovedbegreber og distinktioner i genstandsfeltet 155
Frede V. Nielsen

Doktoravhandlinger i Norden 179
Harald Jørgensen