Nordisk musikkpedagogisk forskning 1998:

Redaksjon: H. Jørgensen, F. V. Nielsen og B. Olsson (red.). NMH- publikasjoner 1998:4. Oslo: Norges musikkhøgskole.
Innhold:

Innledning 5

Kan forskning formidles? Forskning om spredning og utnytting av forskning 9
Harald Jørgensen

Om relationer mellom praktisk og videnskabelig musikpædagogik: Hvordan kan forskning have betydning for musikpædagogisk praksis? 19
Frede V. Nielsen

Man skal høre meget - 10 år efter 4 eksempler på musikpædagogisk forskningsformidling
Lars Ole Bonde

Læreboken som kunnskapsformidler 47
Ingrid Maria Hanken

Problemer ved verbalisering av innlæringsprosesser. En diskusjon av argumenter for kunnskap på et vitenskapsteoretisk grunnlag 59
Siw Graabræk Nielsen

Kroppen i musikken 75
Klaus Nørgaard Nielsen

Developing literacy for musical styles: The effects of implicit versus explicit training 87
Thorir Thorisson

Skolsången. En diskussion kring olika perspektiv på en samling skolsånger 107
Ann Mari Flodin

Musik som livsvärde Knut Brodin 100 år 121
Laila Barkefors

Læring og musikalske udtryksformer i en børnehave 143
Kirsten Fink-Jensen