NNMPF konferanse i Örebro 21-23 januar, 2009                            In English

NNMPF's årlige konferanse ble i 2009 avholdt i Örebro. Årets konferanse hadde 65 deltagere og 21 presentasjoner og inneholdt 2 helt nye innslag: Et PostDoc nettverk for disputerte som avholdt en dags møte, samt en dag for doktorander som hadde hele 40 deltagere. Temaet var "How does Research in Music Education Approach Music?". Keynotes ble gitt av professor Øyvind Varkøy fra Musikkhögskolen i Örebro og David Hebert, professor ved Sibelius akademiet i Helsinki.