Årbøker

En av NNMPFs viktigste oppgave er å publisere en årlig akademisk, dobbel-blind  og fagfellegranska årbok. Årboken har blitt gitt ut siden 1995 på papir. Siden 2009 finnes den også tilgjengelig i elektronisk format via denne lenken.


Fysiske bøker kan bestilles fra denne adressen:

Norges musikkhøgskole
Postboks 5190 Majorstua
N-0302 Oslo, Norge
telefon: (+47) 23 36 70 00
telefaks: (+47) 23 36 70 01 
e-post: mh@nmh.no

Årbøker utgitt så langt

  • Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok 18

   Varkøy, Øivind; Georgii-Hemming, Eva; Kallio, Alexis; Pio, Frederik
   Volume 18 includes seventeen articles. The themes of the contributions represent a wide variety of interests within the Nordic music education community. The articles “Music, media and technological creativity in the digital age” by Anne Danielsen, and ”Soundscaping the world with digital tools: The future in retrospect” by Göran Folkestad, first were presented as keynotes at the 20th conference of the Nordic Network for Research in Music Education, March 8-10 2016 at Hedmark University College (now: Inland Norway University College of Applied Sciences). The theme for this conference was “Technology and creativity in music education”. The other contributions represent different interests within the community including for instance gender studies, intercultural music practices, musical meaning making, music and body, assessment, practicing, and entrepreneurship. The last section of the Yearbook provides information about Nordic doctoral dissertations in music education from 2016-17, the review panel, and the editorial group.

   Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok 17

   Väkevä, Lauri; Georgii-Hemming, Eva; Holgersen, Sven-Erik; Varkøy, Øivind
   Volume 17 of Nordic Research in Music Education Yearbook includes ten articles and two research notes. The themes of the contributions represent a wide variety of interests within the Nordic music education community, including philosophy of music education, research methodology, social inclusion, music education in cultural schools, music education in early childhood, musical meaning and experience, and music teacher’s conceptualizations of quality.

   Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok 16

   Georgii-Hemming, Eva; Holgersen, Sven-Erik; Varkøy, Øivind; Väkevä, Lauri (NMH-publikasjoner;2015:8, Book; Peer reviewed, 2015)
   Volume 16 of Nordic Research in Music Education Yearbook includes 16 articles. The themes of the contributions represent a wide variety of interests within the Nordic music education community, including philosophy of music …
  • Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok 15

   Holgersen, Sven-Erik; Georgii-Hemming, Eva; Nielsen, Siw Graabræk; Väkevä, Lauri (NMH-publikasjoner;2014:8, Book; Peer reviewed, 2014)
   The Nordic Network of Research in Music Education (NNMPF) celebrates its 20th anniversary in 2014. The network was founded in January 1994 when it launched its first Nordic conference at Schaeffergaarden in Copenhagen. …
  • Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok 14

   Holgersen, Sven-Erik; Georgii-Hemming, Eva; Nielsen, Siw Graabræk; Väkevä, Lauri (NMH-publikasjoner;2013:1, Book; Peer reviewed, 2013)
   The present volume 14 of Nordic Research in Music education Yearbook includes thirteen articles. The articles introduce a wide variety of themes and approaches that reflects the extensive scope of the present interests of …
  • Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok 13

   Holgersen, Sven-Erik (red.); Nielsen, Siw Graabræk (red.) (NMH-publikasjoner;2012:2, Book; Peer reviewed, 2012)
   Volume 13 of Nordic Research in Music Education Yearbook includes eleven articles and four research notes. The themes of the articles include philosophical and historical perspectives on music education, epistemological …
  • Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok 12

   Holgersen, Sven-Erik (red.); Nielsen, Siw Graabræk (red.) (NMH-publikasjoner;2011:2, Book; Peer reviewed, 2011)
   The present Volume 12 of the Nordic Research in Music Education Yearbook includes 11 articles and a research note reflecting the broad variety of interests in current research of music education in the Nordic countries. …
 • Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok 11

  Nielsen, Frede V. (red.); Holgersen, Sven-Erik (red.); Nielsen, Siw Graabræk (red.) (NMH-publikasjoner;2009:8, Book; Peer reviewed, 2009)
  It is a great pleasure for the Nordic Network for Research in Music Education to be able to publish important research articles in its peer-reviewed Yearbook year after year. This is Volume 11 in the series. It contains …
 • Nordisk musikkpedagogisk forskning : årbok 12 2010 – teksten.pdf (I fulltekst)
 • Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok 11 2009 (I fulltekst)
  redaksjon: Frede V. Nielsen, Sven-Erik Holgersen, Siw Graabræk Nielsen
 • Nordisk musikkpedagogisk forskning : årbok 10 2008
  redaksjon: Frede V. Nielsen, Sven-Erik Holgersen, Siw Graabræk Nielsen
 • Nordisk musikkpedagogisk forskning : årbok 9 2007
  redaksjon: Frede V. Nielsen, Sven-Erik Holgersen, Siw Graabræk Nielsen
 • Nordisk musikkpedagogisk forskning : årbok 8 2006
  redaksjon: Frede V. Nielsen, Siw Graabræk Nielsen
 • Nordisk musikkpedagogisk forskning : årbok 7 2004
  redaksjon: Frede V. Nielsen, Siw Graabræk Nielsen.
 • Nordisk musikkpedagogisk forskning : årbok 6 2002
  redaksjon: Frede V. Nielsen, Siw Graabræk Nielsen
 • Nordisk musikkpedagogisk forskning : årbok 5 2001
  redaksjon: Frede V. Nielsen, Harald Jørgensen
 • Nordisk musikkpedagogisk forskning : årbok 4 2000
  redaktion: Frede V. Nielsen … [et al.]
 • Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok 1999.
  Redaksjon: F. V. Nielsen, S. Brändström, H. Jørgensen og B. Olsson (red.). NMH- publikasjoner 1999:3. Oslo: Norges musikkhøgskole.
 • Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok 1998.
  Redaksjon: H. Jørgensen, F. V. Nielsen og B. Olsson (red.). NMH- publikasjoner 1998:4. Oslo: Norges musikkhøgskole.
 • Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok 1997.
  Redaksjon: H. Jørgensen, F. V. Nielsen og B. Olsson (red.). NMH- publikasjoner 1997:2. Oslo: Norges musikkhøgskole.
 • Nordisk musikkpedagogisk forskning. 1995.
  H. Jørgensen og I. M. Hanken (red.). NMH- publikasjoner 1995:2. Oslo: Norges musikkhøgskole.