Hvem er NNMPF

 

Nettverket ledes av en koordineringsgruppe med representanter for institusjons-medlemmer fra minst tre av de nordiske land. Koordineringsgruppen velges av institusjons-medlemmene, og fungerer i 2 år. Nettverket oppnevner også en leder for gruppen. Koordineringsgruppen administrerer nettverkets drift, legger fram planer for driften for nettverkets medlemmer, og iverksetter nettverkets beslutninger.

Koordineringsgruppen består når av:
 • Cecilia Ferm Almqvist (leder) Luleå tekniska universitet
 • Professor Øyvind Varkøy, Norges musikkhøgskole
 • Lektor Frederik Pio, DPU, Århus universitet
 • Professor Eva Georgii-Hemming, Musikhögskolan,Örebro universitet
 • Professor Lauri Väkevä, Sibeliusakademin

 

Disse personene kan gi mer informasjon om nettverket. Den enkleste måten å ta del i nettverkets aktiviteter på er ellers å melde seg til email- listen og å oppsøke denne hjemmesiden.

Nettverkets vedtekter finnes her >>>

NNMPF medlemsinstitutioner 2009

Medlemmer af NNMPF er de institutioner, der har uddannelser i musikpædagogik på master/kandidat-niveau eller derover.

Danmark

 • Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet, Institut for Didaktik, Forskningsenheden for Musikpædagogik.

Norge

 • Norges Musikkhøgskole, Oslo
 • Institutt for musikk og teater, Universitetet i Oslo
 • Høgskolen i Bergen, Griegakademiet, avdelingen for lærerutdanning
 • Høgskolen i Hedmark / Hedmark University College
 • Høgskolen Stord/Haugesund
 • Griegakademiet, Universitetet i Bergen

Sverige

 • Kungliga Musikhögskolan, MPC, Stockholm
 • Göteborg Universitet, institut for scen och musik
 • Musikhögskolan in Malmö, Lunds Universitet
 • Örebro Universitet, Musikhögskolan
 • Musikhögskolan i Piteå, Luleå Tekniske Universitet

Finland

 • Sibelius Academy, Helsinki

Legg igjen en kommentar