Konferanser

Nedenfor finner du en oversikt over de samlingene/konferansene nettverket har arrangert siden starten i 1992. Samlingene planlegges og budsjetteres av koordineringsgruppen mens lokale organisasjonskomitéer har stått for det praktiske arbeidet.

Nettverket har arrangert følgende samlinger:


Oslo  12/2.12/2 2018

Göteborg 14/3-16/3 2017

Hamar 8/3-10/3 2016

Helsinki 3/3-5/3 2015

Stockholm 23/4-25/4 2014

Bergen 27/2-1/3 2013

Detaljer kan finnes her

Reykjavik 22/2-24/2 2012

Detaljer kan finnes her

København 30/3-1/4 2011

KEYNOTES
Professor David Elliott, The Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development, New York University, USA
Title: Praxial Music Education: Past, Present, and Future

Professor Frede V. Nielsen, The Danish School of Education, Aarhus University, Copenhagen, Denmark
Title: Music education from the point of view of ‘Bildung’

Malmö 21.-24. april 2010.

Örebro 21-23 januar 2009:

Tema «How does Research in Music Education Approach Music?»
Keynote: Øyvind Varkøy og David Hebert.
Trykk her for mer informasjon

Oslo 21-23 januar 2008:

Tema «Tekstanalyse i forbindelse med musikkpedagogisk forskning» Keynote: Petter Dyndahl og Frede V. Nielsen. Trykk her for invitasjonen >>> Trykk her for programmet >>>
Trykk her for abstrakter >>>

Helsinki 1-3. februar 2007:

Tema: «The use and development of theories in music education research»

Trykk her for invitasjonen >>>
Trykk her for programmet >>>

København 19.-22 Januar 2006

Tema «Tekstanalyse i forbindelse med musikkpedagogisk forskning»

Keynote: Aslaug Nynes og Søren Kjørup.

Trykk her for invitasjonen >>>
Trykk her for programmet >>>

Stockholm 13–16 januar 2005:

Trykk her for programmet >>>

Hamar 8- 11 januar 2004:

Tema: «Musikkpedagogikken og vitenskapstradisjonene»

Trykk her for invitasjonen >>>
Trykk her for programmet >>>

Ingen konferanse 2003

Helsinki, 18-21.4 2002:

Tema: «Tekstanalyse i vid betydning»

Trykk her for invitasjonen >>>
Se Program >>>

København, 3.5-6.5 2001:

Tema: «Teori i musikkpedagogisk forskning»

Se Program >>>

Hurdal, 27.4.-30.4. 2000:

Tema: «Musikkundervisning i et historisk og danningsteoretisk perspektiv»

Göteborg, 28.1-31.1 1999:

Tema: «Musikklærerutdannelse» og «Fenomenografi».

Tromsø, 27.6.-30.6. 1997:

Tema: «Forskningsformidling».

Århus, 24.4.-28.4. 1996:

Tema: «Kvalitative forskningsmetoder».

Piteå, 6.7.-10.7. 1995:

Tema: «Musikkpedagogisk forskning og forskningsmetoder».

København, 5.1.-7.1 1994:

Tema: «Presentasjon og diskusjon av doktorgradsprosjekter». Kurset hadde 27 deltakere, herav 10 doktorstudenter. 7 av doktorandene la fram prosjektene sine.

Legg igjen en kommentar