Välkommen till NNMPF

(OBS: den svenska versionen av NNMPF.org är under utveckling. Gå till den norska sidan så länge för mer information)

Nordisk nätverk för musikpedagogisk forskning har som mål att

  • initiera och genomföra forskarutbildning med bred nordiskt deltagande
  • befrämja förmedling av nordisk musikpedagogisk forskning mellan forskare, och mellan forskare och ”användare”

Hösten 1992 träffades representanter för nordiske institutioner som bedriver musikpedagogisk forskning och forskarutbildning vid ett möte i Oslo för att planera ett nordisk nätverk. Nätverkets huvudsyfte är att bidra till bättre kvalité i den nordiska musikpedagogiska forskningen.

Nätverket leds av en koordinationsgrupp med representanter från minst tre av de nordiska länderna. Nätverket riktar sig till alla som är verksamma inom musikpedagogisk forskning, och organiserar årliga konferenser samt publicerar årsböcker. Nätverket administrerar även en e-mejllista där information om konferenser, kurs etc distribueras – även aktiviteter utanför nätverkets regi.

Klicka på länkarna till höger för mer information.

Leder Cecilia Ferm Almqvist
Professor i musikpedagogik: Luleå tekniska universitet

Redaktør: Ketil Thorgersen
Lektor i musikpedagogik HSD Stockholms universitet och Stockholms musikpedagogiska institut SMI
e-post: ketil@nnmpf.org

Lämna en kommentar