Vedtekter for Nordisk Nettverk for Musikkpedagogisk Forskning (NNMPF)

Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning er etablert 15. november 1992. Nettverket har to typer medlemmer: Institusjons-medlemmer og personlige medlemmer. Bare institusjons-medlemmene har stemmerett i saker som angår nettverkets drift, via sine representanter i nettverket. Hver institusjon har en stemme. Institusjonene skal godta nettverkets vedtekter og endringer i vedtekter. Nettverket skal fremme musikkpedagogisk forskning i Norden … Les mer