Vedtekter for Nordisk Nettverk for Musikkpedagogisk Forskning (NNMPF)

 1. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning er etablert
  15. november 1992. Nettverket har to typer medlemmer:
  Institusjons-medlemmer og personlige medlemmer. Bare
  institusjons-medlemmene har stemmerett i saker som
  angår nettverkets drift, via sine representanter i
  nettverket. Hver institusjon har en stemme. Institusjonene skal godta
  nettverkets vedtekter og endringer i vedtekter.

 2. Nettverket skal fremme musikkpedagogisk forskning i Norden
  ved å: – initiere og
  gjennomføre forskerutdanning med bred nordisk
  deltagelse – fremme formidling av nordisk musikkpedagogisk forskning
  mellom forskere, og mellom forskere og «brukere».

 3. For å bli institusjons-medlem
  må institusjonen tilby forskerutdanning i
  musikkpedagogikk. Denne utdanningen må i Sverige
  ligge over C-nivå, i Danmark på
  kandidatnivå og høyere, i
  Norge på hovedfag og høyere
  og i Finland på magisternivå og
  høyere. Musikkpedagogiske forskere som ikke er
  knyttet til en av medlemsinstitusjonene kan være
  personlige medlemmer i nettverket.

 4. Institusjoner som ønsker medlemsskap
  søker nettverket om dette.
  Avgjørelse om medlemsskap tas av
  institusjons-medlemmenes representanter i nettverket, med en stemme for
  hver institusjon. Musikkpedagogiske forskere som
  ønsker medlemsskap søker
  nettverket om dette. Avgjørelse om medlemsskap
  tas av nettverkets planleggingsgruppe.

 5. Institusjonsmedlemmene forplikter seg til
  å bidra til drift av nettverket. Bidragets art og
  omfang må til enhver tid avtales med institusjonene.

 6. Nettverket skal ha en planleggingsgruppe med representanter
  for institusjons-medlemmer fra minst tre av de nordiske land.
  Planleggingsgruppen velges av institusjons-medlemmene, og fungerer i 2
  år. Nettverket oppnevner også
  en leder for gruppen. Planleggingsgruppen administrerer nettverkets
  drift, legger fram planer for driften for nettverkets medlemmer, og
  iverksetter nettverkets beslutninger.

Legg igjen en kommentar