Hvem er NNMPF

Nettverket ledes av en koordineringsgruppe med representanter for institusjons-medlemmer fra minst tre av de nordiske land. Koordineringsgruppen velges av institusjons-medlemmene, og fungerer i 2 år. Nettverket oppnevner også en leder for gruppen. Koordineringsgruppen administrerer nettverkets drift, legger fram planer for driften for nettverkets medlemmer, og iverksetter nettverkets beslutninger.

Koordineringsgruppen består når av:

 • Kari Holdhus (leader), Western Norway University of Applied Sciences
 • Heidi Partti, Uniarts Finland, Sibelius Academy
 • Frederik Pio, Aarhus University
 • Anna Houmann, Lund University
 • Helga Rut Gudmundsdottir, University of Iceland

Disse personene kan gi mer informasjon om nettverket. Den enkleste måten å ta del i nettverkets aktiviteter på er ellers å melde seg til email- listen og å oppsøke denne hjemmesiden.

Nettverkets vedtekter finnes her >>>

NNMPF medlemsinstitutioner

Medlemmer af NNMPF er de institutioner, der har uddannelser i musikpædagogik på master/kandidat-niveau eller derover.

Iceland

 • University of Iceland

Denmark

 • Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet

Finland

 • Sibelius Academy, Helsinki

Norway

 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen på Vestlandet
 • Nord universitet
 • Norges Musikkhøgskole, Oslo
 • NTNU, Trondheim
 • Universitetet i Bergen

Sweden

 • Kungliga Musikhögskolan, MPC, Stockholm
 • Göteborgs Universitet, Högskolan för scen och musik
 • Musikhögskolan Malmö
 • Örebro Universitet, Musikhögskolan
 • Musikhögskolan i Piteå, Luleå Tekniske Universitet